fbpx

Avís legal i Condicions d'ús

______

El present document té per objectiu establir les Condicions Generals d'ús del portal www.cbcspain.com (d'ara endavant, el web), ja sigui amb la seva actual denominació o amb qualsevol altre que pugui figurar en el futur.

L'accés al present Lloc web, així com l'ús dels materials continguts en el mateix, implica que l'usuari ha llegit, coneix i accepta sense  cap reserva les presents condicions, havent d'accedir periòdicament a aquestes pel seu coneixement, ja que les mateixes podran ser modificades unilateralment per part del titular del web.

En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa a l'Usuari que el titular del web és CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. (en endavant, cbcspain.com), amb NIF B-66621772, amb domicili a Plaça Francesc Macià 7 planta 10, 08029 Barcelona (Espanya), constituïda davant el notari de Barcelona, Don Juan Castro Girona Martinez, amb data 15 d'octubre de 2015. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45019, Foli 72, Full 474453, Inscripció 1era.

CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L.  es compromet a respectar la privacitat dels Usuaris i s'esforça per oferir-los una experiència de client segura.

El titular del web es reserva el dret a modificar les presents condicions amb objectiu d'adequar-les a la legislació vigent aplicable en cada moment, a les novetats jurisprudencials i a les pràctiques habituals de mercat.

Les presents condicions d'ús no exclouen la possibilitat que cbcspain.com pugui establir condicions particulars per l'ús de determinats continguts i serveis, que hauran de ser coneguts i acceptats per l'Usuari amb caràcter previ a la utilització/contractació dels mateixos.

Usuaris

Es considera Usuari tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant el present Lloc Web.

Condicions d'Ús

El simple accés i ús al Lloc web implica que l'usuari consent quedar vinculat al present Avís legal i Condicions d'Ús, a la Política de Cookies i a la Política de Privacitat, els quals constitueixen un acord entre l'usuari i CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre les parts. Aquest accés i ús, serà sota exclusiu risc i responsabilitat de l'Usuari, en cas de no estar d'acord amb les mateixes, es prega no accedir i/o utilitzar la present pàgina web.

L'accés al contingut del web és gratuït, sense necessitat de subscripció o registre previ, excepte que l'Usuari vulgui adquirir o contractar algun dels nostres serveis oferts en el web de cbcspain.com.

CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a aquells Usuaris que puguin estar incomplint les presents condicions d'ús.

Per fer ús dels serveis de www.cbcspain.com els menors d'edat han d'haver obtingut l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en què expressament s'asenyali, l'accés es permetrà única i exclusivament a majors de 18 anys.

L'Usuari es compromet a realitzar un ús adequat i lícit de la pàgina web i dels continguts que figuren en la mateixa, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents condicions, la bona fe, les normes de convivència, la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. Així, l'usuari s'obliga i es compromet a no fer ús del present Lloc Web amb fins il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, d'altres Usuaris, o de qualsevol altre Usuari d'Internet, o de qualsevol forma que pugui malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts.

Queda totalment prohibit l'ús indegut de la present pàgina web mitjançant la introducció intencionada de programes o materials tecnològics perjudicials o nocius per la mateixa (per exemple, de virus o troians). No es permet l'accés no autoritzat al servidor on es troba allotjada o relacionada informació sobre la pàgina web. De la mateixa manera, queda totalment prohibit realitzar atacs de denegació de serveis o de servei distribuït.

CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. no garanteix que el seu Lloc web compleixi amb les legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar en el present Lloc Web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d'assegurar-se que tal accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

Disponibilitat i continuïtat del portal

El portal www.cbcspain.com és de caràcter indefinit pel que fa a la seva visualització a internet. No obstant això, no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del portal i dels seus serveis, i es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense necessitat de previ avís, podent suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. posa tots els mitjans perquè el contingut i informació subministrats mitjançant el present web compleixi amb els estàndards de qualitat, exactitut, veracitat, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant, no es garanteix el complet compliment d'aquests estàndards en tot moment. L'Usuari haurà de tenir en compte que aquest material pogués no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions presentades.

Continguts i serveis

El contingut del web de cbcspain.com té la finalitat d'oferir a l'Usuari serveis de web Integrals (E-commerce, web corporativa. APP, documents legals per a web), SEO & Marquèting (Posicionament, RRSS, Branding), Internacionalització Digital i Manteniment (manteniment d'ordinadors, Pack web i Hosting).

El titular del portal respon única i exclusivament dels serveis que presta i dels continguts directament originats pel mateix. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis prestats per www.cbcspain.com.

El simple accés a la informació continguda en el present Lloc web no vincula de cap manera a l'Usuari, de manera que no li genera cap tipus de compromís contractual. L'accés a aquesta informació només té caràcter consultiu i/o publicitari.

Continguts i serveis de tercers

El titular del portal no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions de dades, arxius, productes i qualsevol clase d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits al portal i que no hagin estat introduïts per cbcspain.com.

Així mateix, es podran incloure en la pàgina web mitjans d'enllaç, com links, banners, botons o altres similars, a llocs de tercers, respecte dels quals no garanteix la licitud, fiabilitat, veracitat i actualitat dels continguts, informacions i serveis prestats pels mateixos.

El titular del portal no controla amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus i altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers a través del portal que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En el moment en què l'Usuari accedeix als enllaços de tercers i abandona el lloc web, el present Avís Legal i Condicions d'Ús, així com la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran de tenir efecte, sent aplicables les seves pròpies condicions i polítiques.

El titular del portal no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels continguts i dels serveis de tercers als quals es pugui accedir des de www.cbcspain.com. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

  1. la infracció dels drets propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers;
  2. la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita;
  3. la inadequació i defraudació de les expectatives dels Serveis i Continguts dels tercers;
  4. els vicis i defectes de tota clase dels Serveis i continguts de tercers prestats a través del Portal

Notificacions

L'Usuari podrà comunicar-se amb CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L., ja sigui mitjançant correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., mitjançant la utilització dels formularis disponibles a la pàgina web, de forma presencial a l'adreça indicada a l'inici del present document o a través del número de telèfon +34 651 855 454.

Totes les notificacions i comunicacions realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots els efectes.

Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, l'usuari accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb cbcspain.com siguin per escrit i per via electrònica. cbcspain.com es posarà en contacte amb l'usuari a través de les dades de contacte facilitades a través del formulari o es facilitarà informació penjant avisos en el lloc web.

Protecció de dades de caràcter personal

Abans de completar el Registre d'Usuari o compliment del Formulari de contacte, l'Usuari haurà de llegir i acceptar la Política de Privacitat, referent a la normativa de protecció de dades i a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

La informació o dades personals que faciliti l'Usuari, seran tractades d'acord amb el que s'estableix en la Política de Privacitat i la legislació vigent sobre aquesta matèria.

L'Usuari autoritza de manera expressa el tractament de les seves dades personals, per a les finalitats determinades en la Política de Privacitat, marcant la casella corresponent en el moment de d'emplenar el formulari de recollida de dades, que serà obligatori per a procedir a l'enviament del mateix.

Les dades de caràcter personal proporcionades per part de l'Usuari mitjançant el present Lloc web formaran part del sistema de tractament de dades (fitxers i bases de dades) titularitat de CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. Aquesta informació tindrà caràcter confidencial i secret, no podent ser rellevada a tercers aliens, sense causa legalment justificada o autorització expressa de l'Usuari en qüestió.

L'Usuari es compromet a facilitar a CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. les seves dades de contacte de forma veraç i exacta (correu electrònic i altres dades de contacte necessàries), així com a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita.

L'Usuari té dret a l'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, revocació, limitació i potabilitat de les seves dades personals a través de l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o per correu ordinari a l'adreça indicada anteriorment.

Per a més informació pot consultar la Política de Privacitat de cbcspain.com.

Política de Cookies

Des del web www.cbcspain.com es podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) en equips i terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització.

Per a més informació pot consultar la Política de Cookies de cbcspain.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d'aquesta Pàgina Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i altres continguts), així com el seu disseny gràfic i codis font són titularitat de CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari pel correcte ús de la Pàgina web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

En el supòsit d'existir el present Lloc web contingut titularitat de tercers, CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L manifesta tenir els permisos, autoritzacions i llicències pertinents que permetin al titular i Usaris del web fer ús dels mateixos.

Es prohibeix l'ús dels continguts de la Pàgina web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de cbcspain.com, ni remetre publicitat o informació valent-se per això dels serveis o informacions que es posen a disposició dels Usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els Usuaris no faran cap ús dels continguts del Web de forma contrària a la Llei, usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan els mateixos.

L'accés a www.cbcspain.com no implica en cap cas l'autorització o llicència per part de CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L., per a la utilització, més enllà de l'ús estrictament personal, de cap dels continguts i/o informació del mateix, ni sobre cap dret relacionat amb ells.

Limitació de la responsabilitat

L'Usuari d'aquesta pàgina web accedeix a la mateixa pel seu propi compte i risc. CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L., no es fa responsable dels errors o omissions que pogués contenir el web, si bé posa tots els mitjans al seu abast per prevenir-los.

L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del Lloc web i/o dels serveis inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. no serà en cap cas responsable de l'ús que l'Usuari pogués fer del web o dels serveis, ni dels danys i perjudicis que poguesin derivar-se del mateix.

A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web a no ser que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa.

CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L no serà responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa redireccioni. Tampoc assumeix cap responsabilitat  pels continguts dels enllaços de tercers establerts en el lloc web, ni pels danys i prejudicis que puguin produir-se per l'accés, ús o il·licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats pel titular d'aquesta web, declarant que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap control sobre el contingut d'aquests.

Així mateix, no assumirà cap responsabilitat per l'incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a qualsevol esdeveniment, acte, manca d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable ("Causa de Força Major").

Accions legals

CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. es reserva la facultat d'exercitar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda d'aquest Lloc web i els seus continguts, o per l'incompliment de les presents estipulacions.

Llei aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions relatives al portal www.cbcspain.com es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Així mateix, cbcspain.com figura com a establiment adherit al Sistema Arbitral de consum mitjançant el qual els consumidors de cbcspain.com podran resoldre qualsevol tipus de reclamació de forma extrajudicial.

Powered by MilContratos.com
Avís Legal | Política de Privacitat | Condicions generals de venda | Política de Cookies

© Copyright 2021 Catalonia Spain Business Center. Tots els drets reservats