fbpx

Condicions generals de Venda Online

______

Informació legal

La titularitat d'aquest Lloc web, l'ostenta, CENTRO DE SERVICIOS CATALONIA SPAIN, S.L. (en endavant, cbcspain.com).

Les presents Condicions Generals de venda online tenen la finalitat de regular la relació contractual entre l'usuari i el titular del Lloc web www.cbcspain.com respecte a la compra dels serveis oferts mitjançant el mateix.

A més de llegir les presents Condicions, l'Usuari, abans d'accedir i navegar per la Pàgina Web, haurà d'haver llegit l'Avís Legal i Condicions d'ús, incloent-se la Política de Cookies, la Política de Privacitat. A l'utilitzar aquest Web o al sol·licitar l'adquisició d'un servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes condicions i per tot l'anteriorment esmentat.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pot tenir en relació a les presents Condicions pot posar-se en contacte amb el titular de la Pàgina Web trucant al número de telèfon (+34) 938 393 624, o mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Usuari

L'Usuari s'obliga a fer un ús responsable i correcte de la pàgina web, estenent aquesta responsabilitat a:

  • Fer ús de pàgina web únicament per a realitzar consultes i compres legalment vàlides.
  • No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pot considerar que s'ha realitzat una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada pel titular de la mateixa pàgina.
  • Facilitar dades de contacte d'usuari veraces i lícits com, per exemple, l'adreça de correu electrònic, l'adreça postal o altres dades, amb la finalitat que el titular del web pugui contactar amb ell en cas que sigui necessari. L'Usuari consent aquesta comunicació, respecte als serveis prestats, al marcar la casella corresponent en el formulari de compra i contacte. (Veure la nostra Política de Privacitat)

Procés i tràmit de compravenda

En els tràmits de compravenda, l'Usuari haurà de seguir el procediment de compra establert i podrà modificar tant els serveis seleccionats com la quantitat d'aquests, les dades personals emplenades i la forma de pagament retrocedint en el procediment de compra de la pàgina web abans de l'aceptació definitiva, mitjançant la confirmació de la compravenda fent clic al botó "Confirmar compra".

Un cop realitzada la compravenda es confirmarà aquesta mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, en un termini màxim de 24 hores, a l'adreça que hagi indicat el comprador, confirmant-se els productes comprats, els costos, impostos i despeses d'enviament, la forma de pagament i el lloc i termini d'entrega.

Preu i mètodes de pagament

Els preus dels productes i/o serveis ofertats en la pàgina web s'indiquen en euros, i poden canviar en qualsevol moment. S'informa a l'Usuari que aquests canvis no afectaran a les comandes i compres pel que fa als quals el comprador ja hagi rebut una confirmació de la comanda.

El pagament dels productes i/o serveis contractats es podrà realitzar mitjançant alguna de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • PayPal

Els preus aplicables al servei seran cobrats per cbcspain.com de forma automàtica, a través de les dades de la targeta de crèdit facilitades per l'Usuari en el Formulari de Registre o a través de la plataforma Paypal. cbcspain.com no tindrà accés a les dades personals facilitades per l'Usuari per dur a terme la transacció, sent responsables de tractament d'aquestes les entitats financeres corresponents.

Els preus cobrats no seran reemborsables. Les tarifes i les despeses de cancelació i compensació, així com les seves actualitzacions, estan disponibles en tot moment en el Lloc web i estan subjectes a possibles modificacions. Es recomana a l'Usuari que accedeixi periòdicament al Lloc web per conèixer les tarifes aplicables en cada moment.

Així mateix, totes les promocions i descomptes, així com les seves condicions d'ús, estaran disponibles en el Lloc web que es reserva el dret a restringir l'ús i a recuperar l'import de les promocions, invitacions i descomptes a aquells Usuaris que facin un ús inadequat, il·lícit o abusiu dels mateixos. Està terminantment prohibit que un Usuari faci diferents comptes a cbcspain.com o comparteixi un mètode de pagament electrònic amb altres Usuaris per tal de beneficiar-se indegudament de descomptes i invitacions.

Impostos

Sobre el preu de serveis s'aplicarà l'IVA vigent en el moment de la compra. L'IVA aplicat al preu final es reflectirà un cop prestat el servei.

Els subjectes exents del pagament d'IVA hauran d'indicar-ho en el moment d'emplenar les seves dades personals, al procedir a la realització de la compra.

Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques a països extra comunitaris estaran exemptes del pagament de l'IVA.

Devolucions

D'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovada en virtut del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, cbcspain.com presta una especial atenció a la protecció dels drets de consumidors i Usuaris. Per això, és el seu objectiu presentar les condicions de contractació de forma clara i precisa, i posa a disposició de l'Usuari que tingui la condició de Consumidor el mail de contacte i informació Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

En tot cas, cbcspain.com, ha de fer constar que degut a l'aplicació de l'article 103 (especialment, apartats a i m) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, no es preveu dret de desistiment en la contractació dels bens i serveis oferts per cbcspain.com.

Responsabilitats

L'empresa no respondrà per errades tècniques que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet, per manca de disponibilitat de la pàgina web per raons de manteniment o altres que impedeixin disposar del servei. L'empresa posa tots els mitjans al seu abast a efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament dels serveis, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

En general, l'empresa no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que es troben fora del control raonable de l'empresa, és a dir, que es deguin a causes de força major.

Queixes i reclamacions

L'Usuari de la Pàgina Web podrà comunicar les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o correu postal al domicili social ubicat a Plaça Francesc Macià 7, planta 10, 08029 Barcelona trucant al (+34) 938 393 624.

A més, es disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i Usuaris, i que aquests poden sol·licitar a l'empresa en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte esmentades en aquestes Condicions.

Protecció de dades personals

La informació o dades personals que l'usuari faciliti a cbcspain.com seran tractades d'acord al establert en les Polítiques de Privacitat. De la mateixa manera, s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat dels mateixos d'acord amb la legislació aplicable en la matèria. Per a més informació acudeixi a la nostra Política de Privacitat.

Llei aplicable i jurisdicció

El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir entre les parts, seran competents els Jutges i Tribunals del lloc de residència de l'Usuari.

Així mateix, cbcspain.com figura com a establiment adherit al Sistema Arbitral de consum mitjançant el qual els consumidors de cbcspain.com podran resoldre qualsevol tipus de reclamació de forma extrajudicial.

Condicions d'ús addicionals per a empreses

1. Objectiu

L'ús del Lloc web www.cbcspain.com (en endavant, el "Lloc Web"), ja sigui amb el seu actual nom o amb qualsevol altre denominació amb la qual pugui figurar en el futur, per part d'Usaris que contractin el servei en nom d'empreses està subjecte a l'aceptació de les Condicions Generals d'Ús i a les presents Condicions d'Ús Addicionals. Els termes emprats en les presents Condicions d'Ús Addicionals tenen el mateix significat que se'ls atribueix en les Condicions Generals d'Ús, llevat que una altra cosa s'indiqui expressament.

2. Utilització de signes distintius i facturació

cbcspain.com no podrà utilitzar de cap manera les marques registrades, logotipus, noms comercials, noms de domini a Internet, i qualsevol altre signe distintiu de l'empresa quines dades de facturació introdueixi l'Usuari sense autorizació prèvia i per escrit de la mateixa.

Aquesta autorització no serà necessària per a la utilització dels mateixos en materials comercials, propostes i/o presentacions a tercers, així com per a la seva publicació en el lloc web.

A tal efecte, l'Usuari declara sota la seva responsabilitat que disposa de les facultats necessàries per a la cessió d'ús referida a l'apartat anterior quedant cbcspain.com exempta de qualsevol responsabilitat derivada d'una cessió d'ús indeguda per part de l'Usuari.

L'Usuari autoritza a cbcspain.com a emetre les factures en format PDF i remetre-les per correu electrònic emprant com a remitent qualsevol adreça del domini cbcspain.com i com a destinatari l'adreça de correu electrònic de l'Usuari.

3. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Addicionals d'Ús, així com la relació entre cbcspain.com i l'usuari, es regiran i interpretaran d'acord la llei espanyola. Les parts acorden sotmetre a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb les presents Condicions Generals d'Ús o la relació entre les mateixes.

Powered by MilContratos.com
Avís Legal | Política de Privacitat | Condicions generals de venda | Política de Cookies

© Copyright 2021 Catalonia Spain Business Center. Tots els drets reservats